Vårdutbildning

Målsättningen är: Att få ett nytänkande inom vården.

Vi arbetar med att få personalen att se det friska, ställa relevanta krav och få vårdtagarna att utnyttja sina egna resurser så mycket som möjligt.

Affärsidè:
Genom kunskap ge vårdpersonalen ett rehabtänkande som ger ett förändrat synsätt och attityd i det praktiska vårdarbetets utförande.
Att genom specifik verklighetsanpassad praktisk och teoretisk vårdutbildning i den verkliga arbetsmiljön, minska risken för onödiga belastningsbesvär hos personalen, förbättra vårdkvalitèn och höja statusen i yrket.

Vi utbildar hela arbetsgrupper eller avdelningar. Det är då viktigt att alla yrkeskategorier samt chefer deltar i utbildningen för att alla i arbetsgruppen skall kunna arbeta mot samma mål.

Genom att ha ett rehabiliterande synsätt kan man få vårdtagarna att bevara det friska längre eller att återfå sina resurser efter skada eller sjukdom.

När vårdarbetet utförs på ett mindre belastande sätt leder det till:
- Friskare personal
- Bättre ekonomi för:

  • Personalen
  • Kommunen
  • Samhället

- Bättre status för vårdarbetet och lättare att rekrytera och få behålla duktig personal.
- Vårdarbetet blir roligare att utföra när man vet vad man gör och personalen får möjlighet att utvecklas hela tiden.
- Chefer och vårdpersonal måste prata samma språk, ha samma mål och ett ökat samarbete.

Kontakta oss så gör vi ett besök hos er för att diskutera tänkbart upplägg för just er arbetsplats.