Kvalitetsassistans

Vår affärsidè

Att vara ett litet assistansföretag som kan ge stöd, hjälp och utbildning med stor flexibilitet och utifrån ett helhetsperspektiv till barn/ungdomar med utvecklingsstörning /förståndshandikapp och/eller funktionshinder, autism eller autismliknande drag.
Detta sker utifrån varje familjs specifika behov och bygger på en personlig och nära relation.

HUR VILL VI ARBETA?
Vår målsättning är att administrera och utveckla personlig assistans i samarbete med hela familjen och hjälpa till att bygga upp en väl fungerande verksamhet kring familjerna.

Vi utgår från varje barns/familjs speciella behov och önskemål. Vi vill ha ett nära samarbet med våra famljer och därmed kunna delge familjerna /assistenterna den kunskap, kompetens och erfarenhet som vi byggt upp under mer än 25 års tid i arbetet.

Vi arbetar också med att ge föräldrarna/assistenterna hjälp i deras egen arbetsmiljö, vilken ofta kan innehålla tunga arbetsmoment, som på sikt kan ge skador i form av till exempel ryggbesvär, ledföslitnig, snedbelastning m.m vilket kan medföra smärta.
Vi kan också snabbt sätta in rehab/habiliterande resurser för barnet/ungdomen vid behov.

Vår policy är att ge våra familjer/assistenter den utbildning och det stöd de behöver utifrån sina speciella behov, samt att upparbeta ett aktivt nätverk mellan föräldrarna/assistenterna.

Vi gör alltid hembesök för att tillsammans med familjen se över och diskutera vilka rättigheter de har enl. LSS och LASS. Vi kan hjälpa till vid kontakter med myndigheter eller att hitta rätt kontaktperson gällande olika frågor.

Vi arbetar framförallt med personlig handledning och vi har stor erfarenhet av att lösa teoretiska, praktiska och tekniska problem.

Vi har bra samarbetsvillkor, hängavtal med Kommunal och vi är medlemmar i Företagarnas riksorganisation.

Är ni intresserade av att ha er assistans hos oss maila eller ring så tar vi kontakt för att boka ett möte där vi kan se över er nuvarande situation och om vi kan vara ett alternativ för er familj.