Om Medi Mentor AB

Medi Mentor erbjuder/utför tjänster inom ett brett verksamhetsfält. Genomgående för vårt synsätt och våra insatser är att arbeta utifrån människans olika behov, utifrån ett helhetstänkande, med fokus på ledorden

KVALITET - KUNSKAP - KOMPETENS - KÄNSLA

Vår affärsidè

Att ge människor den kunskap och kompetens som behövs om hur deras kropp belastas i olika situationer samt medvetandegöra det ansvar alla har för att själva påverka dessa belastnigar. Detta för att minska risken för onödiga belastningsbesvär.

Företaget har många års erfarenhet av att arbeta med rehabilitering/habilitering, ergonomi och utbildning för kommuner och företag.

Företaget har under tiden 1985 - 2000 byggt upp och drivit en rehabiliterings och friskvårdsanläggning "Ösmo FriskCenter" där sjukgymnaster och friskvårdare arbetade.

Ett stort antal hälso - och vårdprojekt för företag och kommuner har genomförts, utifrån deras olika behov både på individuell och på gruppnivå.

Konsultverksamhet inom ergonomi där systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, arbetsplatsbedömningar, ergonomiutbildningar och olika åtgärdsprogram har utförts.

Projekt och utbildningar har genomförts inom bl.a.
Kontorsmiljöer
Äldrevård
Förskolor
Storkök
Undersköterskeutbildningar

Kvalitets Assistans personlig assistans för familjer med barn/ungdomar med utvecklingsstörning/förståndshandikapp och/eller funktionshinder, autism eller autismliknande drag.

Företaget har sedan starten satsat på kompetens och kunskap och därmed upparbetat ett stort nätverk inom olika specialiteter med mycket hög kompetens.