Ergonomi och Arbetsmiljö

Vi har sedan 1985 arbetat med Ergonomi och arbetsmiljö och har en bred kunskap och kompetens inom området människa/arbetsliv.

Affärsidè

Ge kunskaper om hur man kan hantera sin kropp både i arbetslivet och på fritiden för att själv kunna påverka min kropp och därmed minska risken för onödiga belastningsbesvär.

Vi kan göra:

- Ergonomiutbildningar
- Arbetsplatsbedömningar
- Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
- Åtgärdsprogram

Tänkbart upplägg:

- Uppdraget planeras tillsammans med kund, utifrån behovet av insats.

- Filmning och fotografering används om det är ok för kunden. Detta material används sedan under en del av utbildningen för att  
medvetandegöra de anställda om hur deras arbetssituation ser ut. Materialet kan även användas som dokumentation.

- Utbildning av hela arbetsgrupper inklusive arbetsledning.

- Individuella arbetsplatsbedömningar med åtgärdsförslag.

- Återrapportering med handlingsplan till arbetsledning.

Kontakta oss så gör vi ett besök hos erför att diskutera tänkbart upplägg för just er arbetsplats. 

Vi arbetar både med utbildning och med praktiskt arbete ute på arbetsplatserna.
Arbetet sker på individuell nivå eller i och med arbetsgrupper.